Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: С

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

С Т А Т И С Т И К А Методические указания и задания для контрольных работ

БЕКТУРГАНОВА А.А.

С Т А Т И С Т И К А Методические указания и задания к практическим занятиям

БЕКТУРГАНОВА А.А

С Т А Т И С Т И К А Контрольные работы

БЕКТУРГАНОВА А.А.

С Т А Т И С Т И К А Методические указания и задания к практическим занятиям для студентов специальностей: 521604 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 521500 «Менеджмент организации», 521607 «Экономика и управление на предприятии»

БЕКТУРГАНОВА А.А.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ГРАЖДАНИН?

НАМАЗОВА А.Ж., ИМАНБАКАЕВА М.Г.

2014-38

С. А. ДАВЛЕТОВ КЕП МАДАНИЯТЫ МЕНЕН СТИЛИСТИКАНЫН НЕГИЗ САЛУУЧУСУ КАТАРЫ

ДАВЛЕТОВ М. С.

2014-38

С. ДАВЛЕТОВ КЕП ЧЕБЕРЧИЛИГИ, ТУУРАЛЫГЫ, ТАКТЫГЫ ЖАНА ТАЗАЛЫГЫ ЖӨНҮНДӨ

ДАВЛЕТОВ М. С.

2015

С. НААМАТОВДУН САЯСИЙ-ЭКОНОМИКАЛЫК КӨЗ КАРАШЫ

ДӨКӨНОВ Р.

2013-3

С. РАЕВДИН “БАРСБЕК” ДРАМАСЫ ЖАНА АНЫН З.КАРАЕВА ТАРАБЫНАН КОТОРУЛГАН АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ ВАРИАНТЫНА САЛЫШТЫРМА РЕГИСТРДИК АНАЛИЗ

КАСИЕВА А., ШАМШЫДИН КЫЗЫ А.

2014 №1 (28)

С. РЫСБАЕВ ЖАНА УЛУТТУК АЛИППЕ

УРАИМОВ К.М.

2014-12

С.Б. БЕГМАТОВА – ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ГОСУДАРСТВУ (К 70-ЛЕТИЮ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

БОЛДЖУРОВА И.С.

2015

С.НААМАТОВДУН «АЯЛ» ЫРЛАР ЦИКЛИ ТУУРАЛУУ

УСЕНАЛИЕВА Г.С.

2011

С.ОМУРБАЕВДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИЗДЕНУУЛОРУ

КЫДЫРОВА ПАЗИЛЕТХАН МАМАТКУЛОВНА

2018,4

С.ЭРАЛИЕВДИН ЛИРИКАСЫНЫН ТЕМАТИКАСЫ ЖАНА АКЫНДЫК ЖАҢЫЧЫЛДЫГЫ

КАДЫРБЕК КЫЗЫ НУРКЫЗ

2010-1

САБАК ЭМНЕГЕ НЕГИЗДЕЛГЕН ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ ТУУРАЛУУ КЫСКАЧА МҮНӨЗДӨМӨ

ИБРАИМОВА Ж.Т.

2012№1(26)2-БОЛУМ

САБАКТА ЖАНЫ СОЗДОРДУ КАНТИП УЙРОТУУГО БОЛОТ

ЖОЛДОШАЛИЕВА А.Б.

2018-3

САБАКТА ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАНЫ ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН МААНИСИ

ОДОКОЗОВА С. А.

2015-4

САБАКТАН ТЫШКАРЫ БИЛИМ - БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРДЕРДИН КОММУНИКАЦИЯЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

САРТБЕКОВА Н.К.

2008-2-6

САБАКТЫ БЫШЫКТООДОГУ ТЕСТТЕРДИ ФАСИЛИТАЦИЯЛООНУН ФОРМАЛАРЫ

КУРМАНКУЛОВ Ж.,ӨМҮРБЕКОВ A.M., НОРЗАЛИЕВА Г.С.

2015-6

САБАКТЫН ЖАНЫ-АКТИВДҮҮ ОКУУЧУ, КЫЙМЫЛДАТКЫЧ КҮЧҮ-МУГАЛИМ

ЗАЙЫРКУЛОВА РИМАСтраницы:

 1  2  3  4  ...  88  89  90    Следующая


 
 

Dibrary