Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Ч

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2014-31

Ч. АЙТМАТОВ - КАК М Ы СЛИТЕЛЬ

Бекбосунова Г., Ибраимова Э.К.,

2009-1

Ч. АЙТМАТОВ АДИЛЕТСИЗ СЫНДАРДЫН ОБЪЕКТИСИНДЕ

БАЙСАБАЕВ Б.

Ч. АЙТМАТОВ СОВРЕМЕНЕН ВСЕГДА

ОНДОНБАЕВА Д.

2013

Ч. АЙТМАТОВ – КӨРКӨМ САЛЫШТЫРУУЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН УЛУУ ЧЕБЕРИ

АМАН КЫЗЫ БАКЫТГ?Л, ЧОРОБАЕВА Н.А.

2013

Ч. АЙТМАТОВ – КӨРКӨМ САЛЫШТЫРУУЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН УЛУУ ЧЕБЕРИ

АМАН КЫЗЫ БАКЫТҮЛ

2008 №2

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА КААДА - САЛТ, УРП - АДАТТАРДЫН БЕРИЛИШИ

БАЙГОЗУЕВА Н., МЕДЕТБЕКОВА М.

2019-1

Ч. АЙТМАТОВДУН "ЖАМИЙЛА" ПОВЕСТИН КАЙРАДАН ОКУГАНДА...

ИСККЕНДЕРОВА С. И.

2021-1

Ч. АЙТМАТОВДУН "ЖАМИЙЛА" ПОВЕСТИНИН БАШ КААРМАНЫ ЖАМИЙЛАНЫН ОБРАЗЫНА ПСИХОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ

ДҮЙШӨБАЕВА А.

2014-2

Ч. АЙТМАТОВДУН ПУБЛИСТИКАСЫНЫН ЭЛДҮҮЛҮК КРИТЕРИЙЛЕРИ

АСАНОВА А. А.

2022-52(2)

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫ ЖАШТАРДЫ АДЕП-АХЛАК, ЫЙМАНГА ТАРБИЯЛООДО НЕГИЗГИ ТАЯНЫЧ КАТАРЫ

ТАШТЕМИРОВА Р.И.

2019 №4 (43)

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫН ОКУТУУДА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА БИЛҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

КУБАТАЛЫ КЫЗЫ М., КУРМАНАЛИЕВА Г.Ж.

2010-1(27)

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ СИНТЕТИКАЛЫК ФОРМАДАГЫ АТРИБУТИВДИК КАТЫШТЫН СЕМАНТИКАЛЫК +ЗГ+Ч+ЛЪКТ+РЪ

Токоев Т.Т., Базарбаева Г.Д.

2023-2

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ СЫПАЙЫ СӨЗДӨР

СОПОНОВА А.

2017-43

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

САТЫБАЛДИЕВА М.

2011№1,2

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

ОСКОНБАЕВА С., БОРКОШОВА С.

2016-42

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ ФОЛЬКЛОРДУК МОТИВДЕР ЖАНА ЭЛЕМЕНТТЕР

ИСКЕНДЕРБЕК КЫЗЫ А.

2019-1

Ч. АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫНДАГЫ ГУМАНИЗМ

АМАЛКАНОВА Б. Т.

2014-37

Ч. АЙТМАТОВДУН ӨМҮР БАЯНЫН ОРУС ТАЙПАЛАРЫНДА (УЛАНТУУЧУ) ОКУТУУДА КОЛДОНУЛГАН АЙРЫМ БИР ЫКМАЛАР

ТҮРГӨНБАЕВА А. А.

2019 №2

Ч. АЙТМАТОВДУН “ЖАМИЙЛА” ПОВЕСТИНДЕГИ ӨТМӨ МААНИЛҮҮ СӨЗ ЖАНА СӨЗ АЙКАШТАРЫНЫН КОЛДОНУЛУУ БӨТӨНЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСМОНОВА А.С.

2014 №2 (29)

Ч.АЙТМАТОВ ТОТАЛИТАРДЫК РЕЖИМДИН КҮБӨСҮ ЖАНА САЯСИЙ РЕЖИМ ДЕФИНИЦИЯСЫ.

САБИРОВ К. А., ИСАКОВ Б. М.Страницы:

 1  2  3  4  ...  8  9  10    Следующая


 
 

Dibrary