Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Ы

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2013-8

ЫКТЫМАЛДЫКТАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКАНЫ ХИМИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН СТУДЕНТТЕРИНЕ ОКУТУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

САЛИЕВА Г.А.

2017-41-1

ЫКТЫМАЛДЫКТАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКАНЫ ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИНИН СТУДЕНТТЕРИНЕ ОКУТУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

САЛИЕВА Г.А.

2009

ЫКТЫМАЛДЫКТАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКА

КАРАБАКИРОВ Р.К., КАРАБАКИРОВ К.Р.

2017-41(1)

ЫКТЫМАЛДЫКТАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКАНЫ ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИНИН СТУДЕНТТЕРИНЕ ОКУТУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

САЛИЕВА Г.А.

2017-3

ЫКТЫЯРЧЫЛЫК ИШТИ МЕКТЕПТЕРДЕ ӨНҮКТҮРҮҮ "СОЦИАЛДЫК ИШТЕР" БАГЫТЫ БОЮНЧА КЕСИПТИК БАГЫТТООНУН ӨБӨЛГӨСҮ КАТАРЫ

КАРИМОВА К.Ү.

2013 1 (39)

ЫЛДАМДЫКТЫ КОМПЬЮТЕРДИК АНИМАЦИАЛЫК ПРОГРАММАЛАРДЫН ЖАРДАМЫНДА ОКУТУУ

КАДЫРКУЛОВА Н.К., КАДЫШЕВ С.К., САГЫНДЫКОВ Ж.

ЫМУНУН ИШ КАГАЗДАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕГИ ҮЛГҮЛӨРҮ

ДУНКАНАЕВ А.Т., САТЫШЕВА Г.А., САТИЕВ К.Б.

2013-24 (КТжА)

ЫРАКАТ ТАРТУУЛАГАН КИТЕП

АБДУБАЛИЕВА Б. Ж.

2023-2

ЫРЧЫЛЫК ӨНӨРДҮН СИНКРЕТТҮҮЛҮГҮ ЖАНА АКЫНДЫН КООМДОГУ КЫЗМАТЫНЫН ПОЛИФУНКЦИОНАЛДУУЛУГУ ЖӨНҮНДӨ Т.САМАНЧИНДИН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ

ИСМАИЛОВА Г. К.

2019 №3(42)

ЫСМАЙЫЛ КАДЫРОВДУН ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТААНЫП-БИЛҮҮ ИДЕЯЛАРЫ

МИҢБАЕВА К.Б.,БАКИРОВА Г.С.

2009-22

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ ЭЛЛИПСТИК ТОПОНИМДЕР

АКМАТОВ Н.Р.

2008-21

ЫСЫК-КӨЛ ОЙДУҢУНУН РЕКРЕАЦИЯЛЫК РЕСУРСТАРЫ ЖАНА АЛАРГА АНТРОПОГЕНДИК ТААСИРЛЕР

КУРЕНКЕЕВ Т.К.

2009-23

ЫСЫК-КОЛ ОБЛАСТЫНЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ОНУГУШУ

ДЖУНУШЕВА К.С.

2009-23

ЫСЫК-КОЛ ОБЛУСУНУН САЯСИЙ-АДМИНИСТРАТИВДИК СИСТЕМАСЫ ЖАНА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ОНУГУШУ

ИСМАЕВ А.Р., ИБРАЕВ Ч.Т.

2010

ЫСЫК-КОЛ ОБЛУСУНУН ТОПОНИМИЯСЫ

АКМАТОВ НУРБЕК РАХМАТУЛЛАЕВИЧ

2010-26(3)

ЫСЫК-КОЛ ТЕЛЕКОРСОТУУСУ: КЕЧЭЭ ЖАНА БУГУН

ИЛИПБАЕВ Т.К.

2013-34

ЫСЫК-КОЛДУН БАЛЫКТАРЫН САРАМЖАЛДУУ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА КОРГОО

КОЖОГУЛОВ А.З.

2009-23

ЫСЫК-КОЛДУН ИЛИМ, БИЛИМ ФЛАГМАНЫНЫН ОРУШ АЛГАН ЖЫЛДАРЫ

МААТКЕРИМОВ Н.О.

2011-30(1)

ЫСЫК-КОЛДУН ЭКОЛОГИЯСЫ

ШАКИТОВ Ш.Ш.

2017-45

ЫСЫК-КӨЛ АЙМАГЫНДА ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮҮСҮНҮН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ

МАМБЕТЕМИНОВА Ч.Б.Страницы:

 1  2    Следующая


 
 

Dibrary