Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Т

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2009-22

ТӨКМӨЛҮК ЖАНА АЙТЫШ ӨНӨРҮНДӨГҮ АЯЛ ЗАТЫНЫН ОРДУ

ЭГЕМБЕРДИЕВА А.А.

2021 -3-48

Т. КАСЫМБЕКОВ- ТАРЫХЫЙ ЖАНРДЫН ЧЕБЕРИ

ЖАМГЫРЧИЕВА Г.Т.

2021-4-49

Т. КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» ТАРЫХЫЙ РОМАНЫНДАГЫ АЛЫМКУЛ АТАЛЫКТЫН ОБРАЗЫ

УРАИМОВ К.М., АТАХАНОВА Г.К.

2022-53

Т. КАСЫМБЕКОВДУН “АДАМ БОЛГУМ КЕЛЕТ” ПОВЕСТИН МЕКТЕПТЕРДЕ ЗАМАНБАП САЛТТУУ ЖАНА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУ

ОСМОНОВА А.

2021-50(2)

Т. КАСЫМБЕКОВДУН “СЫНГАН КЫЛЫЧ” РОМАНЫНДАГЫ АДАМ МҮНӨЗҮН КӨРСӨТКӨН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СТИЛИСТИКАЛЫК КОННОТАЦИЯСЫ

КӨЧӨРОВА Г.О.

2023-2

Т. КАСЫМБЕКОВДУН “СЫНГАН КЫЛЫЧ” РОМАНЫНДАГЫ ШЕРАЛИ ХАНДЫН ОБРАЗЫН АЧЫП БЕРҮҮДӨГҮ КОННОТАЦИЯЛАР

НАДЫРБАЕВА К.

2009

Т. МУКАНОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ 1970 - 80-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ

БАЙГАЗИЕВ МЕДЕРБЕК КАЗЫБАЕВИЧ

2020-1

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН "КӨК АСАБА" РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ЛЕКСИКАЛЫК ЖАНА КВАНТАТИВДИК ВАРИАНТТАРЫ

ДЖАПАНОВ А. Т.

2020-1

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН "КӨК АСАБА" РОМАНЫНДАГЫ ЭВФЕМИЗМДИК ЫКМАДА КОЛДОНУЛГАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

ДЖАПАНОВ А. Т.

2023-2

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН “АТА МУРАСЫ ЖӨНҮНДӨ СӨЗ” ОЧЕРКИНИН КӨТӨРГӨН МАСЕЛЕСИ

КОЗУБЕКОВА Г.

2022-52(1)

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН “КӨК АСАБА” РОМАНЫНДАГЫ БАЛАНЫ БААТЫРДЫККА ДАЯРДООДОГУ ЭЛДИК ТАЖРЫЙБАЛАР

БАЙДЫЛДАЕВА Г.

2023-2

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН “КӨК АСАБА” РОМАНЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ТАТААЛ ТАГДЫРЫ ЖАНА МЕЗГИЛ ТРАГЕДИЯCЫ

АБДУМУХАМЕД КЫЗЫ Н.

2023-2

Т. ҮМӨТАЛИЕВДИН АКЫНДЫК ТАБЫЛГАЛАРЫ

ДАРМАНОВА З., УМАРОВА Р.

2015

Т.КАСЫМБЕКОВДУН "АДАМ БОЛГУМ КЕЛЕТ" ПОВЕСТИН ОКУТУУДА СЮЖЕТТИК-КОМПОЗИЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮН ТАЛДОО

АМАН КЫЗЫ Б., ЧОРОБАЕВА Н.

2018-46

Т.КАСЫМБЕКОВДУН “СЫНГАН КЫЛЫЧ” РОМАНЫНДА АДАМДАГЫ МҮНӨЗ ЖАНА САПАТ ТҮШҮНҮКТӨРҮНҮН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР АРКЫЛУУ ТУЮНТУЛУШУ

КОЖОМБЕРДИ КЫЗЫ Ж.

2022-52(2)

Т.КАСЫМБЕКОВДУН “СЫНГАН КЫЛЫЧ” ЧЫГАРМАСЫН МЕКТЕПТЕ ХI КЛАССТА САЛТТУУ ЖАНА ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАР АРКЫЛУУ ОКУТУУ

ОСМОНОВА А.

2011-29

Т.КАСЫМОВДУН «ТООЛОРДО МЕНИН ЖУРОГУМ» АТТУУ ЭСКЕРУУЛОРУНО КЫСКАЧА ПИКИР

ШАКИТОВ Ш.Ш.

2010-25

Т.КОЖОМБЕРДИЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ТУУРАНДЫ СОЗДОРДУН ТАБИЯТЫ

ТУРГОНБАЕВА А.

2015-6

Т.САТЫЛГАНОВ - КӨП КЫРДУУ АКЫН

ЖОРОБЕКОВА БАКТЫГҮЛ

2015-6

Т.САТЫЛГАНОВДУН «НАСЫЯТЫНДА» ЭМГЕК БААЛУУЛУГУНУН КАМТЫЛЫШЫ

ЖАНТАЕВ АДИЛБЕКСтраницы:

 1  2  3  4  ...  45  46  47    Следующая


 
 

Dibrary