Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: М

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2019-49

М ЕТОД П ОСТРО ЕН И Я ПАСПОРТА П РОЧНОСТИ ГОРН Ы Х ПОРОД

РЫЧКОВ Б.А., КОМАРЦОВ Н.М., КУЛАГИНА М.А.

2017-41(1)

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е П Р О Ц Е С С А Н А Г Р Е В А И О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Р А С Ч Е Т Н О Й Н А Г Р У З К И П Р О В О Д Н И К А В С Р Е Д Е

ЯБЛОЧНИКОВ А.М., БАЙБАГЫСОВА Д.Ж., КАДИЕВА А.К., САТАРКУЛОВ К.А.

2014-4

М. АУЭЗОВДУН АЛГАЧКЫ АДАБИЙ - ЭСТЕТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШЫ ЖАНА ОРТО АЗИЯ ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ АДАБИЙ ПРОЦЕССТЕГИ КЫРДААЛ

АКМАТОВ Б. М.

2014-4

М. АУЭЗОВДУН АЛГАЧКЫ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНДАГЫ КАРАМА -КАРШЫЛЫКТАР ЖАНА КЫРГЫЗ ЖАНА ОРТО АЗИЯ АДАБИЯТЫНДАГЫ АБАЛ

АКМАТОВ Б. М.

2013

М. И. БОГДАНОВА - КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ИЗИЛДООЧУСУ

КОЖОМБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ ТЕЛЕМИШЕВНА

2014-1

М. ЦВЕТАЕВА В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

ШЕВЧЕНКО Н.М.

2014-4

М. Ш. ЭСЕНДАЛДЫН АҢГЕМЕЛЕРИНДЕ КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ

САСЫКУЛОВА Ч.

2014-37

М. ЭЛЕБАЕВ – СЫНЧЫ

ТОЛУБАЕВА Ч.

2015-6

М.БАЙЖИЕВДИН «ИЛГЕРИ ӨТКӨН ЗАМАНДА» ПОВЕСТИНДЕГИ АДАМ ЖАНА ТАБИЯТ ТЕМАСЫ

СЫДЫКОВ НАСЫР

2011-2

М.БОГДАНОВАНЫН “КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ” ЖАНА АЛ ЖОНУНДОГУ ТАЛКУУЛАР ТУУРАЛУУ

КОЖОМБЕРДИЕВА Ж.Т.

2016-1

М.КАШГАРИНИН “ДИВАНУ ЛУГАТ-ТҮРК” СӨЗДҮГҮНҮН ИЗИЛДЕНИШИ

ӨЗЛЕМ ӨЗЮРТ

2014 №1(28)

М.Н.НАЗАРОВ – ОКУМУШТУУ, ПЕДАГОГ ЖАНА УЛУУ ИНСАН

АТТОКУРОВА А..ДЖ.

М.ЭЛЕБАЕВ-УЛУТТУК АДАБИЯТТА ПСИХОЛОГИЯЛЫК ПРОЗАНЫН БАШТООЧУСУ

ТОЛУБАЕВА Ч.Д.

1-(55)2017

М.Ю. ЛЕРМОНТОВДУН “БИЗДИН ЗАМАНДЫН УУЛУ” РОМАНЫ А.ЖАКЫПБЕКОВДУН КОТОРМОСУНДА

ОСУБЕКОВА Г.Т.

2015-35

М8М8-ЖЕМИШ ЖАНА ЖАЦГАК КОШУЛУП ДАЯРДАЛГАН КУРУТ СУТ АЗЫГЫНЫН РЕЦЕПТУРАСЫН ИШТее

ЖоJЩошова С., Сейдилдаева Н., БАЗАРКУЛОВА А., БИДИНОВА А., МУКАНБЕТ к. Б. , ЭЛЕМАНОВА Р.Ш.

2013-2

МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН ОЗ АЛДЫНЧА ИШТИ ОРКУНДОТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

СЫДЫКОВА М. Б.

1(59)2018

МААЛЫМАТ ФИЛОСОФИЯЛЫК КАТЕГОРИЯ ЖАНА ДҮЙНӨНҮН БИРДИКТҮҮ КАРТИНАСЫНЫН КОНЦЕПЦИЯЛЫК НЕГИЗИ КАТАРЫ

АРЫПБЕКОВА К.Б.

2020-2-3

МААЛЫМАТТЫ БАШКАРУУ - МААЛЫМАТТЫК МЕЙКИНДИКТИН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗДООЧУ ФАКТОРЛОРДУН БИРИ КАТАРЫ

АЛИМАХУНОВА А.

2008-2-6

МААЛЫМАТТЫ СИСТЕМАЛАШТЫРУУНУН ГОЛОГРАФИЯЛЫК ЫКМАСЫ

ДЖУМАБАЕВ Б.А., ЖУМАБАЕВА С.Ж.

МААЛЫМАТТЫК БАЗА ЖАНА МААЛЫМАТТЫК БАЗАЛАРДЫ БАШКАРУУ СИСТЕМАЛАРЫ ДИСЦИПЛИНАСЫ БОЮНЧА СТУДЕНТТИК ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТИ (СОИ) ЖАНА КУРСТУК ИШТИ АТКАРУУ ҮЧҮН МЕТОДИКАЛЫК КОЛДОНМО

ЧЕКИРОВА Г.К., КУЛМАНБЕТОВА С.М., БЕЙШЕНАЛИЕВА С.М.Страницы:

 1  2  3  4  ...  72  73  74    Следующая


 
 

Dibrary