Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: М

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2020-56

М АМ ЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ ЖАНА К eЙ Г eЙ Л Y Y М АСЕЛЕЛЕРИ.

ИМАНАЛИЕВА М.А., ОМУРКУЛОВ И.

2019-49

М ЕТОД П ОСТРО ЕН И Я ПАСПОРТА П РОЧНОСТИ ГОРН Ы Х ПОРОД

РЫЧКОВ Б.А., КОМАРЦОВ Н.М., КУЛАГИНА М.А.

2017-41(1)

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е П Р О Ц Е С С А Н А Г Р Е В А И О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Р А С Ч Е Т Н О Й Н А Г Р У З К И П Р О В О Д Н И К А В С Р Е Д Е

ЯБЛОЧНИКОВ А.М., БАЙБАГЫСОВА Д.Ж., КАДИЕВА А.К., САТАРКУЛОВ К.А.

2014-4

М. АУЭЗОВДУН АЛГАЧКЫ АДАБИЙ - ЭСТЕТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШЫ ЖАНА ОРТО АЗИЯ ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ АДАБИЙ ПРОЦЕССТЕГИ КЫРДААЛ

АКМАТОВ Б. М.

2014-4

М. АУЭЗОВДУН АЛГАЧКЫ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНДАГЫ КАРАМА -КАРШЫЛЫКТАР ЖАНА КЫРГЫЗ ЖАНА ОРТО АЗИЯ АДАБИЯТЫНДАГЫ АБАЛ

АКМАТОВ Б. М.

2013

М. И. БОГДАНОВА - КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ИЗИЛДООЧУСУ

КОЖОМБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ ТЕЛЕМИШЕВНА

2014-1

М. ЦВЕТАЕВА В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

ШЕВЧЕНКО Н.М.

2014-4

М. Ш. ЭСЕНДАЛДЫН АҢГЕМЕЛЕРИНДЕ КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ

САСЫКУЛОВА Ч.

2014-37

М. ЭЛЕБАЕВ – СЫНЧЫ

ТОЛУБАЕВА Ч.

2021-49

М.А.БУЛГАКОВ: ФЕНОМЕН САТИРЫ В РАМКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА

АУБАКИРОВА А., АБДУМАНАПОВА З.З.

2015-6

М.БАЙЖИЕВДИН «ИЛГЕРИ ӨТКӨН ЗАМАНДА» ПОВЕСТИНДЕГИ АДАМ ЖАНА ТАБИЯТ ТЕМАСЫ

СЫДЫКОВ НАСЫР

2011-2

М.БОГДАНОВАНЫН “КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ” ЖАНА АЛ ЖОНУНДОГУ ТАЛКУУЛАР ТУУРАЛУУ

КОЖОМБЕРДИЕВА Ж.Т.

2022-47-3

М.КАШГАРИНИН СӨЗДҮГҮНДӨГҮ ЛИНГВИСТИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯ

ЖУНУШОВА Г.М.

2016-1

М.КАШГАРИНИН “ДИВАНУ ЛУГАТ-ТҮРК” СӨЗДҮГҮНҮН ИЗИЛДЕНИШИ

ӨЗЛЕМ ӨЗЮРТ

2014 №1(28)

М.Н.НАЗАРОВ – ОКУМУШТУУ, ПЕДАГОГ ЖАНА УЛУУ ИНСАН

АТТОКУРОВА А..ДЖ.

М.ЭЛЕБАЕВ-УЛУТТУК АДАБИЯТТА ПСИХОЛОГИЯЛЫК ПРОЗАНЫН БАШТООЧУСУ

ТОЛУБАЕВА Ч.Д.

1-(55)2017

М.Ю. ЛЕРМОНТОВДУН “БИЗДИН ЗАМАНДЫН УУЛУ” РОМАНЫ А.ЖАКЫПБЕКОВДУН КОТОРМОСУНДА

ОСУБЕКОВА Г.Т.

2015-35

М8М8-ЖЕМИШ ЖАНА ЖАЦГАК КОШУЛУП ДАЯРДАЛГАН КУРУТ СУТ АЗЫГЫНЫН РЕЦЕПТУРАСЫН ИШТее

ЖоJЩошова С., Сейдилдаева Н., БАЗАРКУЛОВА А., БИДИНОВА А., МУКАНБЕТ к. Б. , ЭЛЕМАНОВА Р.Ш.

2022-3(52)

МААЛЫМАТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

НУСУПОВА Р. С., ТЕМИРБАЕВА Г. К.

2013-2

МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН ОЗ АЛДЫНЧА ИШТИ ОРКУНДОТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

СЫДЫКОВА М. Б.Страницы:

 1  2  3  4  ...  80  81  82    Следующая


 
 

Dibrary