Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Б

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2018-47

Б И Л И М Б Е Р Y Y Д О М У Л Ь Т И М Е Д И А Т Е Х Н О Л О Г И Я Л А Р Ы Н П А Й Д А Л А Н У У Н У Н А Р Т Ы К Ч Ы Л Ы К Т А Р Ы

АКБЕКОВ Т.М., ЖАМГЫРЧИЕВА Б.С., ИМАШЕВ А. Ж., ЖАЛМАГАМБЕТОВ Н. Р.

2019-1

Б. АЛЫКУЛОВДУН "ЖЕР" АТТУУ ЫРЫНДАГЫ АНТОНИМДЕРИНИН КОЛДОНУЛУШУ

КУБАТБЕК КЫЗЫ П., ДУНКАНАЕВ А. Т.

2009 №2

Б. АЛЫКУЛОВДУН САНАТ-НАСЫЯТ, ТЕРМЕ ЫРЛАРЫНЫН ТИЛИ

АЖЫБАЕВА З., БАЙГОЗУЕВА Н.

2011-3

Б. МАЙЛИНДИН «АЗАМАТ АЗАМАТОВИЧ» РОМАНЫНДА КААРМАНДАРДЫ СУРОТТОО ЧЕБЕРЧИЛИГИ

МЕДЕТОВ А.С.

2018-1

Б. САРНОГОЕВДИН ЫРЛАРЫН ОКУТУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ ТАРБИЯЛОО

СУРАНАЛИЕВА К. К.

2015 № 4 (50)

Б.АСАНАЛИЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ ЖАНА ДҮЙНӨ ТААНЫТУУ ИДЕЯЛАРЫ BAITEMIR ASANALIEYEV’S WORKS OF ETHNOEPEDAGOGICAL UPBRINGING AND THE IDEAS OF WORLD OUTLOOK

МИҢБАЕВА К.Б.

2018-46

Б.М.ЮНУСАЛИЕВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ

КУБАНЫЧБЕК КЫЗЫ А.

2020/55

БYГYНКY КYНДОГY ПОЛИГРАФИЯ ТАРМАГЫНЫН МААНИСИ ЖАНА КОЙГОЙЛОРY

КЫРГЫЗБЕКОВА Н. К.

2014 №1(28)

БААЛАНБАГАН БААЛУУЛУК ЖЕ МАДАНИЯТТЫН АБАЛЫ

ДОРАНОВА А.Д., АМАНКУЛОВА А.Т.

2015-40(2)

БААЛОО СИСТЕМАСЫ БАШКАРУУНУН НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТИ КАТАРЫ

ТОПЖАН Ж.

2023

БААЛУУ КАГАЗДАР РЫНОГУ ЖАНА БИРЖАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК ДИСЦИПЛИНАСЫ БОЮНЧА ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА ЛЕКЦИЯЛАР ЖЫЙНАГЫ

ЭРГЕШБАЕВА А. А.

2014-38

БААЛУУЛУК КАТЕГОРИЯСЫНЫН НЕГИЗДЕЛИШИ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

СИЯЕВ Т. М., АЙТБАЙ КЫЗЫ А.

2023-2

БААЛУУЛУКТАР МАМИЛЕСИ КАТЕГОРИЯСЫНЫН МААНИСИ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ

САТАРОВА К., БАКТЫБЕК КЫЗЫ Ж.

2015-1

БААЛУУЛУКТАРДЫ ОКУТУУДА МАКАЛДАРДЫ КОЛДОНУУ

КЕНАН АЛТЫНКАЯ

2009-23

БААТЫРЛАР БАЯНЫНАН

ШАКИТОВ Ш.

2022-2

БАБАЛАРДЫН ОСУЯТТАРЫ, ЖӨНӨКӨЙ АДЕПТЕР, КЫРГЫЗДАРДЫН КОЛДОНУЛГАН ЖҮРҮМ-ТЫЙЫМДАРЫН ОКУТУУ

НАЗАРБЕКОВА К.У.

2010-25

БАГЫНЫНКЫ БАЯНДООЧТУК ВАЛЕНТТУУЛУГУНДОГУ БАЙЛАНЫШТЫРУУЧУ КАРАЖАТТАР.

КАНАЕВА В.Т., ИЙСАЕВА А.Ж.

2017-1

БАГЫНЫҢКЫ КОШМО СҮЙЛӨМДҮН ТҮГӨЙЛӨРҮ ТУЮНТКАН МААНИЛЕР ЖАНА АЛАРДЫ БЕРҮҮНҮН СТИЛДИК КАРАЖАТТАРЫ

КОЙЛУБАЕВА А.

2015-6

БАГЫНЫҢКЫ КОШМО СҮЙЛӨМДӨРДҮН ТУЮНТКАН МААНИЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ БЕРҮҮЧҮ СТИЛДИК КАРАЖАТТАР («МАНАС» ЭПОСУ БОЮНЧА)

КОЙЛУБАЕВА АЙГҮЛ

2012№1(26)2-БОЛУМ

БАДАМ, АНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА КАСИЕТИ

БОЛОТОВА А.С., КОЖОБЕКОВ Т.М.Страницы:

 1  2  3  4  ...  22  23  24    Следующая


 
 

Dibrary