Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: X

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2021-50(2)

XIV КЫЛЫМДАГЫ ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

САТИЕВ А.Т.

2021-50(2)

XIV КЫЛЫМДАГЫ ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

САТИЕВ А.Т.

3-(57)2017

XIX К. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ - XX К. БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН КООМДУК ТУРМУШУНДА МАНАПТАРДЫН РОЛУ

ТОКТАКУН К. Г.

2016

XIX КЫЛЫМДАГЫ БАТЫШ КӨРКӨМ ДӨӨЛӨТТӨРҮ: ОКУУ КУРАЛЫ

ЖАНТАЕВ А.С., ИСАКБАЕВА З.Т.

2023-54(2)

XIX КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ТҮШТҮК КЫРГЫЗДАРДЫН ЖАЙГАШУУ АРЕАЛЫ

АНАРБАЕВА Г.А.

2017-43

XIX. YÜZYIL BAŞINDAN XX. YÜZYIL BAŞINA KADAR OLAN DÖNEMDE BUHÂRÂ HANLIĞI’INDA YAZILAN ŞAİR TEZKİRELERİ

AKYÜZ MURAT., TÜRKHAN IBRAHIM

2015

XVII КЫЛЫМДАГЫ БАТЫШЕВРОПАЛЫК КӨРКӨМ ДӨӨЛӨТТӨР: ОКУУ КУРАЛЫ

ЖАНТАЕВ А.С., МУКАШОВА А.С.

2020(3)69

XVIII КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН МАДАНИЯТЫ

ТОЛОБАЕВА Э.А.

2021-1

XX К. АЯГЫНДА БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖАҢЫ КОНУШТАРЫНДА НАРИСТЕЛЕРДИ ТАРБИЯЛООДОГУ КААДА-САЛТТАР

ТАШТАНОВА Б.

2020-48

XX КЫЛЫМГА ЧЕЙИН КЫРГЫЗ ТИЛИ БОЮНЧА МАТЕРИАЛДАРЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ

АТЫГАЕВ Б.И.

2016

XX КЫЛЫМДАГЫ БАТЫШ КӨРКӨМ ДӨӨЛӨТТӨРҮ: ОКУУ КУРАЛЫ

ЖАНТАЕВ А.С., ТОКТОМАМЕТОВА Ж.А.

2021-2

XX КЫЛЫМДЫН 40-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ КӨРКӨМ ДӨӨЛӨТТӨР ЖӨНҮНДӨ

ЖАНТАЕВ А.С., АСКАР УУЛУ Т.

2013 №2 (40)

XX КЫЛЫМДЫН 90-ЖЫЛДАРЫНЫН БАШЫНДА КЫРГЫЗСТАНДЫН САЯСИЙ СИСТЕМАСЫН ОЗГОРТУУ (трансформациялоо)

КОЙЧУМАНОВА Ч.У.

2015-40(1)

XX-КЫЛЫМДЫН 20-30-ЖЫЛДАРЫ СОВЕТ ӨКМӨТҮНҮН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КУЛАККА ТАРТУУ САЯСАТЫ: ЖҮРҮШҮ ЖАНА КЕСЕПЕТТЕРИ

БӨТӨНӨЕВ Ж. С., АБДЫЛДАЕВ К. К.

2013

XX-КЫЛЫМДЫН 70 ЖАНА 80-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУНДАГЫ КРИЗИСТИК ПРОБЛЕМАЛАР

МУКАНБЕТОВА Р. Б.

2020-1

XXI ВЕК: СИНДРОМ «БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ»

КИЮТИН В.Г.

2016-1

XXI-КЫЛЫМДЫН БАШЫНДА КЫРГЫЗ ЖАНА АФГАН РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ ЖАНА ДИПЛОМАТИЯЛЫК КЫЗМАТТАШТЫКТАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ

МУХАММАД ИСМАИЛ КАЮМОГЛИ


 
 

Dibrary