Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Ж

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2021-50

Ж. АБДРАХМАНОВ КОЛЛЕКТИВДЕШТИРҮҮ МЕЗГИЛИНДЕ КЫРГЫЗДАРДЫН КЫТАЙГА АРГАСЫЗ ЖУРТ КОТОРУШУНУН СЕБЕПТЕРИН АЧЫП КӨРСӨТҮШҮ

АБДАЛИЕВА Г.К., ИМАНОВА Д.

2021-50

Ж. АБДРАХМАНОВ КОЛЛЕКТИВДЕШТИРҮҮ МЕЗГИЛИНДЕ КЫРГЫЗДАРДЫН КЫТАЙГА АРГАСЫЗ ЖУРТ КОТОРУШУНУН СЕБЕПТЕРИН АЧЫП КӨРСӨТҮШҮ

АБДАЛИЕВА Г.К., ИМАНОВА Д.

2017-S

Ж. БАЛАСАГЫНДЫН “КУТТУУ БИЛИМ” ДАСТАНЫНДА ДҮЙНӨНҮН АСТРОНОМИЯЛЫК СҮРӨТТӨЛҮШҮНҮН ӨНҮГҮҮСҮ

КАЛЫБЕКОВ А., БЕЙШЕНАЛИЕВА Д.Р.

2023-2

Ж. БӨКӨНБАЕВДИН ГРАЖДАНДЫК ЛИРИКАСЫ

ЖОРОЕВА Н.

2021-49

Ж. БӨКӨНБАЕВДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ

КАСЫБЕК КЫЗЫ ГУЛИЗА

2015-4

Ж. ТУРУСБЕКОВДУН «ЭНЕМ» ПОЭМАСЫНДАГЫ ЭНЕНИН ОБРАЗЫ

ОМОРОВА Т.М.

2017-2

Ж. ШҮКҮРОВДУН КЫРГЫЗ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫН ИЗИЛДӨӨДӨГҮ ОРДУ

САЛИЕВА А.3.

2017-4

Ж. ӨЗБЕКОВАНЫН «БҮТПӨГӨН ДРАМАДАГЫ» КОНФЛИКТТИН ЧЕЧИЛИШИ

КУБАТБЕК КЫЗЫ МЭЭРИМ

2018-2

Ж. ӨЗБЕКОВАНЫН «ЭҢ БИРИНЧИ СҮЙГӨНҮМ» КОТОРМО ЖЫЙНАГЫНЫН МАКСАТЫ

КУБАТБЕК КЫЗЫ МЭЭРИМ

2015-3

Ж.АЙМАУЫТОВ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЖАКУПОВА А.О.

2021-S

Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КУУДА КЫРГЫЗ ТИЛИН «КЫРГЫЗТЕСТ» СИСТЕМАСЫ МЕНЕН ОКУТУУ ЖАНА ДИСТАНТТЫК «ОНЛАЙН» ФОРМАТТАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСМОНАЛИЕВА Г.К.

2021-1-71

Ж.ЖАПИЕВДИН АҢГЕМЕЛЕРИНДЕГИ ТЕМАТИКАЛЫК-ПРОБЛЕМАТИКАЛЫК ЖАНА СЮЖЕТТИК-КОМПОЗИЦИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

КЕЛДИБЕКОВА Ж.К.

2017,2

Ж.САДЫКОВДУН “САЯКБАЙ” ПОЭМАСЫНДАГЫ МҮНӨЗ ТҮЗҮҮ ЧЕБЕРЧИЛИГИ

ТЕМИРОВА Б.

2013-23 (КТжА)

ЖА+Ы ТАТААЛ КЫСКАРТЫЛГАН С/ЗД/Р Ж/НЪНД/

АНАПИЯЕВА А.

2011

ЖА?Ы МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕР?? Ч?ЙР?С?Н?Н ШАРТТАРЫНДА ПЕДАГОГДОРДУН ПРОФЕССИОНАЛДЫК ИШМЕРД??Л?Г?Н ?РК?НД?Т?? БОЮНЧА ДАЯРДЫКТАРЫН АНАЛИЗД??

АБДЫЛДАЕВ О.Т., БЕЙШЕНАЛИВА У.У., ТОКТОМАМБЕТОВ К.И

2020-2-3

ЖАЗА АТКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЕСИПТИК КҮЙҮҮСҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

САДЫРОВА Г. К., САЯКОВА А. М.

2018-46

ЖАЗГЫЧ АКЫНДАР ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ СУФИЗМ

ЖЕЙРЕНБАЕВА Б.

2016-42

ЖАЗГЫЧ АКЫНДАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА ДООРДУН БЕРИЛИШИ

КОЙЛУБАЕВ К.К.

2008 №1

ЖАЗГЫЧ МАНАСЧЫ ЖУСУП МАМАЙДЫН «СЕМЕТЕЙИНИН » СЮЖЕТТИК ОЗГОЧОЛУГУ

ШЕРИПБАЕВ А.Р.

2010-26(3)

ЖАЗУУ ЖАНА АДАБИЯТ

КОЙЛУБАЕВ К.Страницы:

 1  2  3  4  ...  13  14  15    Следующая


 
 

Dibrary