Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр:

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2017-1

“ДҮЙНӨНҮН СҮРӨТҮ" ТҮШҮНҮГҮНҮН ТИЛ ИЛИМИНДЕГИ ОРДУ

ӨСҮКБАЕВА А.

2017-2

“ЕВРАЗИЙСТВО” В ОСМЫСЛЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ

САФРАНЧУК И.А., ОСМОНАЛИЕВ К.М.

2010-3

“ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ” КОБО АБЭ: ТРАДИЦИОННЫЕ ЧЕРТЫ И МОДЕРНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

МУСТОЯПОВА А.Т.

2015-6

“ЗАВЕЩАНИЕ ТИМУРА” И МУХАММЕД БАБУР

АЛИЕВ А.А.

2015

“ИЗДӨӨ – КУТКАРУУ ИШТЕРИН УЙУШТУРУУ ЖАНА ЖҮРГҮҮЗҮҮ” САБАГЫ БОЙУНЧА ПРАКТИКАЛЫК ИШТЕР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР ЖЫЙНАГЫ

АШИРАЛИЕВ, А., АБДЫРАХМАНОВ, А.Ш.

2008-3

“ИСЛАМСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ” И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В КЫРГЫЗСТАНЕ

УСУБАЛИЕВ Э.Е.

2015-10

“ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО” – НОВАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ГАРБУЗАРОВА Е.Г.

2013-9

“КОРКУТ АТА КИТЕБИ” БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМДЕРИН ӨРКҮНДӨТҮҮ БУЛАГЫ КАТАРЫ

СУЛАЙМАНОВА Н.

2011-30(1)

“КЫЗЫЛ ПРОФЕССОРДУН” СААМАЛЫКТАРЫ

АДЫКАЛЫКОВА А.А.

2013

“КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ” ПРЕДМЕТИНДЕ ТЕҢИР-ТООЛУК КЫРГЫЗДАРДЫН РОССИЯНЫН БИЙЛИГИН КАБЫЛ АЛЫШЫНЫН УРУНТУУ УЧУРЛАРЫН ОКУП ҮЙРӨНҮҮ

КУРМАНАЛИЕВ К.А.

2016-10

“МАЛАЯ СТРАНА” КЫРГЫЗСТАН В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ США

АЛИНА МУСА КЫЗЫ

2017-2(32)

“МАНАС” ЭПОСУ - ТАРБИЯ, ТАРЫХ, АНЫН КЫЛЫМДАРДЫ КАРЫТААР КАДАМДАРЫ

АБДЫМОМУНОВА Г. А.

2014-27 (КТжА)

“МАНАС” ЭПОСУ ЖАНА АНЫН КОТОРМОСУНДАГЫ ПРАГМАТИКАЛЫК РЕЛЕВАНТТУУЛУК (У.МЕЙДИН КОТОРМОСУНУН НЕГИЗИНДЕ)

АСЫЛБЕКОВА А. Т.

2011-1(31)

“МАНАС” ЭПОСУ-КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНЫН ТУУ ЧОКУСУ

ЖУМАКАДЫРОВА К.М.

2014-27 (КТжА)

“МАНАС” ЭПОСУН ИЗИЛДӨӨДӨГҮ ЖАҢЫ ЫКМАЛАР ЖАНА ИЗДЕНҮҮЛӨР

БАКЧИЕВ Т. А.

2015-6

“МАНАС” ЭПОСУНДА ТЕҢИРЧИЛИКТИН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

АБДИЕВА ЖЫЛДЫЗ

2015-6

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ ЖЕР-СУУ АТАЛЫШТАРЫ

ЖУМАЛИЕВ САМАТ

2011-30(1)

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ КОП БАГЫНЫНКЫЛУУ КОШМО СУЙЛОМДОРДУН БАЙЛАНЫШУУ ЖОЛДОРУ

КОЙЛУБАЕВА А.

2014 №1(28)

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ КОШОК ЫРЛАРЫНЫН МААНИСИ ЖӨНҮНДӨ

АНАРБЕКОВА В.Э.

2017,2

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ МИФТИК, ФИЛОСОФИЯЛЫК ИДЕЯЛАР

УКУЕВА Б.К.Страницы:

Предыдущая    1  2  3  ...  985  986  987  988  989  990    Следующая


 
 

Dibrary