Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр:

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2019-2

ҮЙ-БҮЛӨНҮ КОРГОО ЖАНА САКТОО ЖААТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК МЫЙЗАМДАРЫНА ЖАЛГАШТЫРУУ: КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

МУРАТБЕКОВА С.М.

2017-3

ҮЙ-БҮЛӨНҮН ЖАРАНДЫК ИДЕНТҮҮЛҮКТҮН КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ТОКТОГОНОВА К. Д.

№1(30)2015

ҮЙ-БҮЛӨӨНҮ БЕКЕМДӨӨНҮН АСПЕКТИЛЕРИ

КАЛИЕВА,А.С.

2016-39

ҮРКӨР-АЙ КАЛЕНДАРЫНЫН АСТРОНОМИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИН STELLARIUM ВИРТУАЛДЫК-ПЛАНЕТАРИЙ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨ

КАЛЫБЕКОВ А.К.

2015-40(2)

ҮЧ БУРЧТУКТАРДЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН КАСИЕТТЕРИН ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДИК ЖОЛДОРУ

САЛЫКОВ С. С., НАЗАРБАЕВА М. Т., САЛЫКОВА Н. С.

2014

ҰЛТТЫҚ МҰНАЙ КОМПАНИЯЛАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЖАНДАНДЫРУДА АТҚАРАТЫН РӨЛІ

ЖАНГОЖИНА М.С.

2014-4

ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИК ОРГАНДАРЫНЫН, ЖЕРГИЛИКТУУ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУДАГЫ КАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗ АЛДЫНЧАЛЫКТЫ КАМСЫЗДООДОГУ КАРЫМ КАТНАШТАРЫ

РЫСМЕНДЕЕВ Б.Дж.

2019-S

ӨЗ АЛДЫНЧА БИЛИМ АЛУУ СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТИН БИЛИМИН БААЛООНУН КРИТЕРИЙЛЕРИ

СЫДЫКОВА М. Б.

2017,4

ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨРДҮ ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАР АРКЫЛУУ ОКУТУУ

БОРУБЕКОВА Г.

2016-2(33)

ӨЗҮН- ӨЗҮ ЖӨНДӨӨЧҮ КИЧИ КУБАТТАГЫ КҮН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ

ОРОЗОВ Р.Н., КАЛДАРОВА Д.К., СУЛТАНАЛИЕВА К.

2015-2

ӨКҮМӨТТҮК ЭМЕС УЮМДАРДЫН ӨЛКӨЛӨРДҮН ТУРИЗМ ПОЛИТИКАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

САЖИДЕ ЙЫЛМАЗЭЛ

ӨЛКӨДӨГҮ КӨМҮР ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЗЫРКЫ КЕЗДЕГИ АБАЛЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

АЛЫМКУЛОВА А.А.

ӨЛКӨДӨГҮ КӨМҮР ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЗЫРКЫ КЕЗДЕГИ АБАЛЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

ГПТБ

2014-2

ӨЛКӨЛӨР АРАСЫНДА ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮҮ АЖЫРЫМЫНЫН ЖОЮДАГЫ ТААСИРИ

САЖИДЕ ЙЫЛМАЗЭЛ

2019 №2

ӨНДҮРҮШТҮК ИШКАНАЛАРДАГЫ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮДӨ ЖАНА БАШКАРУУДА ӨНДҮРҮШТҮК МЕНЕДЖМЕНТТИН РОЛУ

МИРЛАНОВА .Г.,ЖАНЫБЕК кызы КАНЫКЕЙ., АБДИХАЛИКОВ Д

2015, №1(30)

ӨНДҮРҮШТҮН КУРАМЫН ЖАНА АЙДОО АЯНТЫН ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК- МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛИ (ФЕРМЕРДИК ЧАРБАНЫН МИСАЛЫНДА)

МАМЫРАЛИЕВА А.Т.

2018-3

ӨНӨКӨТ КЫЛМЫШТУУЛУК ЖӨНҮНДӨГҮ МЫЙЗАМДАРДЫН ӨНҮТҮҮСҮНҮН ЖАЗЫК-УКУКТУК АСПЕКТИСИ

АСИЛОВ Э. А.

2019 №2

ӨРҮКТҮН МЕКЕНИ ЗАРДАЛЫ ӨРӨӨНҮ

ЭРГАШОВ С., ДИЛШАТОВ Ө.У.

2015-6

ӨСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ ОКУУЧУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫНАН

МУХАММЕД ГУНДОГДУ

2019-1

ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ИНТЕРНЕТКЕ КӨЗ КАРАНДЫЛЫК КӨЙГӨЙҮНҮН ПСИХОЛОГИЯЛЫК - ПЕДАГОГИКАЛЫК АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ (ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ)

КОЖОГЕЛЬДИЕВА К. М., ИМАНАЛИЕВА М. М.Страницы:

Предыдущая    1  2  3  ...  983  984  985  986  987  988  989  990    Следующая


 
 

Dibrary