Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр:

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2016-2(33)

ӨЗҮН- ӨЗҮ ЖӨНДӨӨЧҮ КИЧИ КУБАТТАГЫ КҮН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ

ОРОЗОВ Р.Н., КАЛДАРОВА Д.К., СУЛТАНАЛИЕВА К.

2015-2

ӨКҮМӨТТҮК ЭМЕС УЮМДАРДЫН ӨЛКӨЛӨРДҮН ТУРИЗМ ПОЛИТИКАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

САЖИДЕ ЙЫЛМАЗЭЛ

ӨЛКӨДӨГҮ КӨМҮР ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЗЫРКЫ КЕЗДЕГИ АБАЛЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

АЛЫМКУЛОВА А.А.

ӨЛКӨДӨГҮ КӨМҮР ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЗЫРКЫ КЕЗДЕГИ АБАЛЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

ГПТБ

2014-2

ӨЛКӨЛӨР АРАСЫНДА ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮҮ АЖЫРЫМЫНЫН ЖОЮДАГЫ ТААСИРИ

САЖИДЕ ЙЫЛМАЗЭЛ

2015, №1(30)

ӨНДҮРҮШТҮН КУРАМЫН ЖАНА АЙДОО АЯНТЫН ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК- МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛИ (ФЕРМЕРДИК ЧАРБАНЫН МИСАЛЫНДА)

МАМЫРАЛИЕВА А.Т.

2018-3

ӨНӨКӨТ КЫЛМЫШТУУЛУК ЖӨНҮНДӨГҮ МЫЙЗАМДАРДЫН ӨНҮТҮҮСҮНҮН ЖАЗЫК-УКУКТУК АСПЕКТИСИ

АСИЛОВ Э. А.

2015-6

ӨСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ ОКУУЧУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫНАН

МУХАММЕД ГУНДОГДУ

2019-1

ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ИНТЕРНЕТКЕ КӨЗ КАРАНДЫЛЫК КӨЙГӨЙҮНҮН ПСИХОЛОГИЯЛЫК - ПЕДАГОГИКАЛЫК АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ (ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ)

КОЖОГЕЛЬДИЕВА К. М., ИМАНАЛИЕВА М. М.

2014-2(26)

“AMERICAN VS. CANADIAN HEALTHCARE: THE ANTI-ABORTION MOVEMENT(S)”

ABDYRAIMOVA B.

2012-5

“PODR?ZE PO AZJI ?RODKOWEJ” БРОНИСЛАВА ГРОМБЧЕВСКОГО КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ КИРГИЗСКОГО НАРОДА (к постановке проблемы)

СКРЕМИНСКАЯ Л.Р.

2014-2(26)

“SAVAGERIES OF THE ACADEMY ABROAD: THE DEATH OF AMERICAN STUDIES AT THE AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA AND THE PROBLEM OF GLOBAL REFORMS TO HIGHER EDUCATION”

CLYDE R. FORSBERG JR.

2015-3

“TİKA” (ТҮРК КЫЗМАТТАШТЫГЫ ЖАНА КООРДИНАЦИЯ АГЕНТТИГИ) ЖАНА КЫРГЫЗ-ТҮРК АЛАКАЛАРЫ

АГГЮН КАДРИ

2011-1

“АБСОЛЮТНАЯ” КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ

ЖУНУШОВА Г.Б., СУШКО А.

2014-11

“АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА” К. ТЫНЫСТАНОВА

ГОРИНА И.В.

2010-3

“АЛ-МАМУН” Н. ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ОРИЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА

ДАНИЛЬЧЕНКО Г.Д.

2014-11

“БАБУР-НАМЕ” КАК ИСТОЧНИК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА

АЛИЕВ А.А.

2013-6

“БАЛАНС СИЛ” И “БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ” – ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ “НАЦИЙ-ГОСУДАРСТВ” (АСПЕКТ ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ)

ДОНОНБАЕВ А.Д.

2017-2

“БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ...” – СТАДИИ “ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА” В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СМАНАЛИЕВ К.М.

2009-5

“ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ” РЕЖИМ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ

БАРТЕНЕВА И.В.Страницы:

Предыдущая    1  2  3  ...  948  949  950  951  952  953  954    Следующая


 
 

Dibrary