Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

САТЫЛГАН КЫЗЫ Г?ЛНУРА

Заглавие:

БЕКСУЛТАН ЖАКИЕВДИН ДРАМАТУРГИЯСЫНЫН К?РК?МД?К ?ЗГ?Ч?Л?Г?

Год:

2010

ВАК:

Д.10.09.395.

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Драма, комедия, трагедия, драмалык м?н?з, драмалык конфликт, монолог, диалог, драмалык кыймыл-аракет, психологизм, драматизм, ремарка, к?рк?м шарттуулук, драматургиялык чеберчилик, драмалык каармандын ж?р?м-турумун мотивиравкалоо, художниктин позициясы, драмалык кырдаал жана нравалык тандоо

Аннотация:

Диссертациялык иш к?р?н?кт?? кыргыз драматургу Бексултан Жакиевдин драмалык чыгармаларынын идеялык - мазмундук жана к?рк?мд?к ма?ызын ачууга, драматургдун драма ?н?р?н?н ?н?г?ш?нд?г? ролун, ордун, анын чыгармачылык салымын, алып келген эстетикалык жа?ылыктарын аныктоого арналган.

Держатель:

Научная Библиотека Нарынского Государственного Университета

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

NSU_SATYLGAN_KYZY_AVTOREFERAT_1.pdf

209.16 Kb

1529


 
 

Dibrary