Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

ЭШИЕВ ЖАРКУЛ АБДИМИТАЛИПОВИЧ

Заглавие:

МЕКТЕПТЕ ПОЭМАЛАРДЫ ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (V-VII КЛАССТАРДЫН МИСАЛЫНДА)

Год:

2006

ВАК:

13.00.02

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

адабияттын тектери,түрлөрү,жанрлары;жанрлар боюнча окутуунун спецификасы;поэмалардын тематикасы;поэмалардагы сюжет; мазмун жана форма бирдиги;көркөм табит;окутуу технологиялары; интерактивдүү методдор;адабий-көркөм чыгармачылык;адабий билим берүүдөгү салттуулук жана жаңычылык;окурмандык кызыгуу;автор жана каарман;образдар топтому;образдуулук.

Аннотация:

Изилдоонун максаты кыргыз мектептеринде поэма жанрындагы чыгармаларды окутуунун системасын илимий-методикалык жактан негиздоо

Держатель:

Библиотечно Информационный Центр Джалал-Абадского Государственного университета

 

Коллекция:

Образование. Педагогические науки


Имя файла

Размер

Скачиваний

Eshiev J.pdf

156 Kb

1991


 
 

Dibrary