Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

КОЛБАЕВА МЭЭРИМ КУРМАНБЕКОВНА

Заглавие:

КАЗЫБЕК АКЫНДЫН АДАБИЙ МУРАСТАРЫНЫН ИДЕЯЛЫК-ТЕМАТИКАЛЫК ОЗГОЧОЛУГУ

Год:

2005

ВАК:

10.01.01

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Казыбек акындын омуру жана чыгармачылык жолу, Казыбектин адабий мурастарынын идеялык-тематикалык озгочолугу, Казыбектин чыгармаларынын коркомдук озгочолуктору.

Аннотация:

Бул диссертация киришуудон, уч главадан жана корутундудан турат. Казыбек Мамбетимин уулу совет доорундагы идеологиялык кысымдан улам чыгармаларына конул бурулбай келген кыргыздын атактуу жазма ырчыларынын бири. Диссертациялык иштин максаты анын адабий мурастарынын илимий электен откоруп баа беруу болуп эсептелет.

Держатель:

Научная Библиотека Нарынского Государственного Университета

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

Kolbaeva M.K. Kazybek akyndyn adabiy murastarynyn ideyalyk- tematikalyk ozgocholugu.djvu

238.38 Kb

561


 
 

Dibrary