Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

ЗИКИРАЕВА ШААРКАН ИКРАМОВНА

Заглавие:

Ч.АЙТМАТОВДУН «КАССАНДРА ТАМГАСЫ» РОМАНЫНДАГЫ НРАВАЛЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИН КОРКОМ ЧАГЫЛЫШЫ

Год:

2011

ВАК:

10.01.01

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Адеп-ахлактык, нравалуулук, адамзат жана аалам мамилелери, эсхатологиялык миф, мифологема, космополитизм, футурология, экология койгойлору.

Аннотация:

Диссертацияда Ч.Айтматовдун «Кассандра тамгасы» романынын идеялык мазмунунда корком чагылган нравалык-социалдык койгойлор учурдун актуалдуу корунушторунун призмасында талданат. Ааламдашуу процессинин натыйжасында адамзат менен ааламдын оз ара мамилелериндеги каршылашуулар анын гумандуу идеялардан алыстап, сезимсиз машинага айлана баштагандыгы откондун мифологемасы, келечектин алааматы, учурдун трагедиясы катары изилденет.

Держатель:

Научная Библиотека Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

KNUZIKIRAEVASh.I.avtoref.pdf

271.51 Kb

5850


 
 

Dibrary