Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

ЖУМАБАЕВА ДИНАРА САПАРБАЕВНА

Заглавие:

КОЛЛЕДЖДЕРДЕ АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫН ОКУТУУНУ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ ӨРКҮНДӨТҮҮ

Год:

2022

ВАК:

13.00.02-окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Колледж, адабий билим берүү, акындар поэзиясы, жазгыч акындар, төкмөлүк, окутуунун методдору, этнопедагогика, этномаданий компетенттүүлүк, текстти талдоо.

Аннотация:

Кыргыз адабиятын окутуунун методикасы илиминде колледждерде элдик акындардын чыгармаларын этнопедагогикалык негиздерге таянып окутуунун методикасы эң алгачкы жолу заманбап педагогикалып талаптарга ылайык изилденгендиги; колледждерде элдик акындардын чыгармаларын этнопедагогикалык негизде окутуунун мазмунун өркүндөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү ачылган.

Держатель:

Библиотека Ошского Государственного Университета

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

OSHSUZHUMAKEEVA.pdf

2.82 Mb

69


 
 

Dibrary