Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

АСАНАЛИЕВА КЫЯЛ АЙБАШОВНА

Заглавие:

ЭРНИС ТУРСУНОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИЗДЕНҮҮСҮ

Год:

2014

ВАК:

10.01.01

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Чыгармачылык калыптануу, изденүү, поэзия, сонет, котормо, сюжет, композиция, традициялуулук, жанр, тархый роман, психологизм, көркөм образ, трагедия, проза, эссе, адабий процесс.

Аннотация:

Э.Турсуновдун советтик жана постсоветтик деп аталган доорлорду камтыган жарым кылымдык убакытта жаралган поэтикалык, прозалык чыгармалары, котормолору аркылуу анын чыгармачылык эволюциясын, сүрөткердик дараметин айкындоо жана улуттук адабияттын өнүгшүндөгү ордун белгилөө иликтөөнүн башкы максаты болуп саналат.

Держатель:

Библиотека Иссык-Кульского Государственного университета им. К.Тыныстанова

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

IGUASANALIEVA2014.pdf

424.71 Kb

322


 
 

Dibrary