Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

ТУРГУНБАЕВА Б.Ж.

Заглавие:

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭТИШТИК СӨЗ АЙКАШТАРЫ (кыймыл этиштеринин мисалында)

Год:

2020

ВАК:

Д.10.19.594

Язык:

кыргыз

Ключевые слова:

валентүүлүк,автокомбинаторика, сирконстант, атрибутив, сирконстант-локатив, сирконстант-инструмент, коллокация, преступпозиция, актант-субьект, актант-объект.

Аннотация:

Киришүүдө диссертациялык иштин актууалдуулугу, негизги максаты, милдеттери, илимий теориялык жаңылыгы, практикалык мааниси, коргоого коюлучу жоболору жана иштин апробациясы, жалпы курамы жана структурасы тууралуу маалыматтар берилет.

Держатель:

Библиотека Ошского Государственного Университета

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

OSUTURGUNBAEVA (2).pdf

2 Mb

548


 
 

Dibrary