Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

МАМУТОВ МАНСУР ТАЙЛОВИЧ

Заглавие:

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ АТООЧТУК ПЛЕОНАЗМДАРДЫН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК МАҢЫЗЫ

Год:

2015

ВАК:

Д.10.14.501

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

плеоназм, семасиология, плеоназм кубулушу, плеоназм тизмеги, плеонастикалык айкалыш, атоочтук плеоназм, тилдеги арбынчылык, тилдик ашыкчылык, багындыруучу компонент, багыныңкы компонент, атрибутивдик-аныктоочтук катыш, плеоназмдардын жаралышы.

Аннотация:

тилдеги зат атооч жана сын атооч сөз түркүмдөрүнүн базасында арбынчылыкты алып жүрүүчү лексикалык плеоназмдардын семантика-стилистикалык маани-маңызын аныктоо саналат.

Держатель:

Библиотека Ошского Государственного Университета

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

OSHGU MAMUTOV MANSUR TAILOVICH.PDF

2.29 Mb

1187


 
 

Dibrary