Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

САЙПИДИНОВА НАЗГУЛ ЭШИМОВНА

Заглавие:

"СЕМЕТЕЙ" ЭПОСУНДАГЫ СЕМЕТЕЙ БААТЫРДЫН ОБРАЗЫНЫН РУХАНИЙ- АДЕПТИК МАНЫЗЫ ЖАНА КОКОМДУК ОЗГОЧОЛУКТОРУ

Год:

2015

ВАК:

10.01.09

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

“Семетей” эпосу, фольклор, руханий- адептик маныз, моралдык-этикалык, образдар системасы, мекенчил, гумандуулук, атуулдук-патриоттуулук, адилеттуулук, кечиримдуулук, ар-намыстуулук, адамкерчилик.

Аннотация:

Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук муноздо изилденип, жалпы жонунан суммардуу турдо муноздомо берилип келген “Семетей” эпосунун башкы каарманы-Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдо изилдоо, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маныз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу, борбордук каармандын образынын тузулушундо, иштелишинде манасчы тарабынан колдонулган корком каражаттардын системасын аныктоо.

Держатель:

Библиотека Иссык-Кульского Государственного университета им. К.Тыныстанова

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

IGUSAIPIDINOVA2016.1pdf.pdf

429.74 Kb

1089


 
 

Dibrary