Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

ОРУНБАЕВА ГУЛКАЙЫР ЖОЛОНОВНА

Заглавие:

ЖАРАНДЫК ИДЕНТТҮҮЛҮК: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

Год:

2014

ВАК:

09.14.003

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Иденттүүлүк, социалдык иденттүүлүк, жаран, жарандуулук, жарандык иденттүүлүк, идентификация, мамлекеттик, позитивдүү иденттүүлүк, негативдүү иденттүүлүк, этникалык иденттүүлүк, ааламдашуу, иденттүүлүктүн деңгээлдери, патриотизм.

Аннотация:

Иденттүүлүк - социомаданий жана индивидуалдык-психологиялык функцияларды аткарган, татаал структуралык түзүлүшкө ээ болгон ар тараптуу кубулуш катары цивилизациялык мейкиндикте жана социалдык убакытта өнүгүп, адамдардын жамааттар, топтор, улуттар, этностор жана мамлекет, маданият менен болгон көп кырдуу карым-катнашын туюнтуп турат.

Держатель:

Библиотека Ошского Государственного Университета

 

Коллекция:

Философия


Имя файла

Размер

Скачиваний

Orunbaeva Kyrg.Avtor.1.12.2014.pdf

664.14 Kb

1620


 
 

Dibrary