Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Коллекции (Всего 24478 материалов)

Нравы. Обычаи. Фольклор.


Дата

Заглавие

Автор

2015

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ САЛТТЫК-СЮЖЕТТИК МОТИВДЕРДИН МУНОЗДУУ ОЗГОЧОЛУКТОРУ (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча)

ЖУМАШОВА Н.А.

2014-4

БАЛДАР ФОЛЬКЛОРУНДАГЫ ОЮНДАН ТЫШКАРЫ АЙТЫМДАР

ИБРАИМОВ К.

2015-40(1)

КЫРГЫЗДАРДАГЫ МАЛ ЫЛАҢДАРЫН ДАРЫЛООНУН ЭЛДИК САЛТТАРЫ (ТАРЫХЫЙ ЭТНОГРАФИЯЛЫК АСПЕКТ)

САРГАШКАЕВ Э. А.


 
 

Dibrary