Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

МАМЫТОВ Ж., КУЛУМБАЕВА З.

Заглавие:

АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИ (ЛЕКСИКОЛОГИЯ)

Год:

1971

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

Семасиология, лексикография, морфология, этимология

Аннотация:

Окуу куралы республикабыздын жогорку окуу жайларында окутулуп келе жаткан "Азыркы кыргыз тили" курсунун программасына ылайык тузулду. Окуу куралынын "Киришуу", "Семасиология", "Кыргыз лексикасынын чыгыш теги боюнча катмарлары", "Кыргыз тилиндеги эскирген жана жаны лексика", "Кыргыз тилинин фразеологиясы", "Советтик доордо кыргыз лексикасынын онугушу", "Кыргыз тилинин создуктору жонундо" деген болумдорунун филология илимдеринин кандидаты, доцент Ж. Мамытов жазды, "Кыргыз лексикасынын колдонуш сферасына карай болунушу" деген болумдор Ош мамлекеттик педагогикалык институнун старший окутуучусу З. Кулумбаева тарабынан жазылды. Сунуш кылынып жаткан окуу куралы биринчи тажрыйба болгондуктан жана кыргыз лексикологиясына байланыштуу коп маселелер али илимий жактан теренирээк изилдене электигине байланыштуу сиздерге тартууланган эмгекте бир кыйла мучулуштордун болушу мумкун. Ошондуктан окуу куралында байкалган кемчиликтерди корсотуп, оз пикирлерин жана сунуштарын айтуучу жолдошторго авторлор чон ыраазылыгын билдирмекчи.

Держатель:

Библиотека Иссык-Кульского Государственного университета им. К.Тыныстанова

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

Mamytov_azyrky kyrgyz tili.pdf

2.46 Mb

8045


 
 

Dibrary