Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

КАРАСАЕВ КУСЕИН

Заглавие:

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ОРФОГРАФИЯСЫ

Год:

1948

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

кыргыз тили,жазуу эрежеси,орфография,

Аннотация:

Тузуучулор Х.Карасаев жана Ю.Яншаниндин “Кыргыз тилинин орфографиясы” (1948ж.) кыргыз тилинин жазуу эрежелерин тактоо ,толуктоо маселелерине арналган. Республикабыздын социалисттик улуу курулушунун дуркуроп осушу менен катар, биздин адабий тилибиз да кун санап осуудо. Бул осуш созсуз кыргыз орфографиясынын кээ бир эрежелерин толуктоону, кээ бир эрежелерин озгортууну же алып таштоону талап кылып отурат. Ушу кунго чейин колдонуп келген орфографиябыздын эрежелери 1941-жылы 12-сентябрда Кыргызстан Жогорку Советинин Президиуму тарабынан бекитилген болчу. Андан бери алты жыл отту. Тажриибада колдонуунун натийжасында орфографиябыздын кээ бир айрым кемчиликтери билине баштады. Мына ошонун натийжасында, СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз Филиалынын Тил, Адабият жана Тарих Институтунун Тил Сектору жана Кыргыз Педагогия Институтунун Тил, Адабият Кафедрасы биргелешип, орфография эрежелерин кайтадан карап чыкты. Мындагы негизги озгоруулор томонкулор: 1.Создун аягындагы ичкертуу белгиси (б), мучо айкашканда, жазылбайт. 2.Энчилуу аттарда баш тамгаларды жазуу эрежелери кенитилди. 3.Илик, табыш, чыгыш жондомо {-ым,-ын) мучолорунон кийин айкашкандагы кыскарган формаларына жол берилди, м а се л е н: атамды—атамы, атамдан—атаман, атамдын—атамын, атанды—атаны, атандан—атанан ж. б. 4. -чу мучосунун жазылышы тартипке салынды.

Держатель:

Научная Библиотека Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

KARASAEV H.. _ Кыргыз тилинин орфографиясы_ KNU.pdf

881.95 Kb

883


 
 

Dibrary