Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Коллекции (Всего 20334 материала)

Нравы. Обычаи. Фольклор.


Дата

Заглавие

Автор

2017

КЫРГЫЗ ЭПОСТОРУНДАГЫ АРХАИКАЛЫК МОТИВДЕР (“МАНАС”, “ЭР ТӨШТҮК”, “КОЖОЖАШ” эпостору боюнча)

ЖАМГЫРЧИЕВА ГУЛИНА ТӨЛӨБАЕВНА

2015

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ САЛТТЫК-СЮЖЕТТИК МОТИВДЕРДИН МУНОЗДУУ ОЗГОЧОЛУКТОРУ (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча)

ЖУМАШОВА Н.А.

2014-4

БАЛДАР ФОЛЬКЛОРУНДАГЫ ОЮНДАН ТЫШКАРЫ АЙТЫМДАР

ИБРАИМОВ К.

2015-40(1)

КЫРГЫЗДАРДАГЫ МАЛ ЫЛАҢДАРЫН ДАРЫЛООНУН ЭЛДИК САЛТТАРЫ (ТАРЫХЫЙ ЭТНОГРАФИЯЛЫК АСПЕКТ)

САРГАШКАЕВ Э. А.


 
 

Dibrary