Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр:

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2011

ЯЗЫКОВЫЕ СИМВОЛЫ В КЫРГЫЗСКОЙ ПОЭЗИИ

КАЛИЕВА КАНЫКЕЙ АКИМОВНА

2010-3 (29)

ЯЗЫКОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ТРАДИЦИОННОМ ОПИСАНИИ

МЫРЗАЛЫМБЕКОВА А. К.

2017-5

ЯКОВ ИСААКОВИЧ РУДАЕВ, ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

ЮБИЛЕИ

2010-1-6

ЯПОНО – КИТАЙСКИЕ ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1949-1990 гг.

АЛЫМКУЛОВ Н.А.

2010-1

ЯПОНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА О РОЛИ ЯПОНИИ В ЭПОХУ ГЛОбАЛИЗАЦИИ

КАШКАРАЕВА Ч.

2014-37

ҚАЗАҚ ТІЛІН ШЕТ ТІЛ РЕТІНДЕ ОҚЫТУДА МОНОЛОГТЫҚ СӨЙЛЕУГЕ ҮЙРЕТУ

МАШИНБАЕВА Г. А.

2014

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА МЕН ТӨЛЕМДІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

СҮНДЕТБАЕВА А.

2014-37

ҚАТЫСЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРДІ ДАМЫТУ ДАҒДЫЛАРЫ

ДҮЙСЕНБАЕВА Р. И., ИХСАНГАЛИЕВА Г. К.

2008-2-6

ҮЙ ШАРТЫНДА ФИЗИКАЛЫК ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ

КОЙЧУМАНОВ М.К., ДӨӨЛӨТАЛИЕВА А.С.

2019-1

ҮЙ-БҮЛѲДѲГҮ ТАРБИЯ ЖАНА ѲСПҮРҮМГѲ КАРАТА МАМИЛЕНИН КАЛЫПТАНЫШЫ

ТУРДУБАЕВА Р. Ш.

2016

ҮЙ-БҮЛӨ ТАРБИЯСЫ - МАДАНИЯТТЫН БАШАТЫ

АСАНКУЛОВА М.К.

2015-2

ҮЙ-БҮЛӨДӨ ЖАШ МУУНДАРДЫН ЖАЛПЫ МАДАНИЙ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ

КОЖАКАНОВА Г.Э.

2019-2

ҮЙ-БҮЛӨНҮ КОРГОО ЖАНА САКТОО ЖААТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК МЫЙЗАМДАРЫНА ЖАЛГАШТЫРУУ: КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

МУРАТБЕКОВА С.М.

2017-3

ҮЙ-БҮЛӨНҮН ЖАРАНДЫК ИДЕНТҮҮЛҮКТҮН КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ТОКТОГОНОВА К. Д.

№1(30)2015

ҮЙ-БҮЛӨӨНҮ БЕКЕМДӨӨНҮН АСПЕКТИЛЕРИ

КАЛИЕВА,А.С.

2016-39

ҮРКӨР-АЙ КАЛЕНДАРЫНЫН АСТРОНОМИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИН STELLARIUM ВИРТУАЛДЫК-ПЛАНЕТАРИЙ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨ

КАЛЫБЕКОВ А.К.

2015-40(2)

ҮЧ БУРЧТУКТАРДЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН КАСИЕТТЕРИН ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДИК ЖОЛДОРУ

САЛЫКОВ С. С., НАЗАРБАЕВА М. Т., САЛЫКОВА Н. С.

2014

ҰЛТТЫҚ МҰНАЙ КОМПАНИЯЛАРЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЖАНДАНДЫРУДА АТҚАРАТЫН РӨЛІ

ЖАНГОЖИНА М.С.

2014-4

ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИК БИЙЛИК ОРГАНДАРЫНЫН, ЖЕРГИЛИКТУУ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУДАГЫ КАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗ АЛДЫНЧАЛЫКТЫ КАМСЫЗДООДОГУ КАРЫМ КАТНАШТАРЫ

РЫСМЕНДЕЕВ Б.Дж.

2017,4

ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨРДҮ ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАР АРКЫЛУУ ОКУТУУ

БОРУБЕКОВА Г.Страницы:

Предыдущая    1  2  3  ...  947  948  949  950  951  952  953  954    Следующая


 
 

Dibrary