Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: М

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2018-46

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е Т У Р Б У Л Е Н Т Н О Й Е С Т Е С Т В Е Н Н О Й К О Н В Е К Ц И И В К В А Д Р А Т Н О Й К А В Е Р Н Е

АКНАЗАРОВА С.С., КАЛБЕКОВА М.Ж.

2018-47

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е О Б Т Е К А Н И Я Т Р Ё Х М Е Р Н О Г О Х О Л М А В П А К Е Т Е O P E N F O A M

ЖАЙНАКОВ А.Ж., КУРБАНАЛИЕВ А. Ы., ОСКОНБАЕВ М. Ч., ТУРГАНБАЕВА А. Б.

2014-4

М. АУЭЗОВДУН АЛГАЧКЫ АДАБИЙ - ЭСТЕТИКАЛЫК КӨЗ КАРАШЫ ЖАНА ОРТО АЗИЯ ЧӨЛКӨМҮНДӨГҮ АДАБИЙ ПРОЦЕССТЕГИ КЫРДААЛ

АКМАТОВ Б. М.

2014-4

М. АУЭЗОВДУН АЛГАЧКЫ ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНДАГЫ КАРАМА -КАРШЫЛЫКТАР ЖАНА КЫРГЫЗ ЖАНА ОРТО АЗИЯ АДАБИЯТЫНДАГЫ АБАЛ

АКМАТОВ Б. М.

2013

М. И. БОГДАНОВА - КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ИЗИЛДООЧУСУ

КОЖОМБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ ТЕЛЕМИШЕВНА

2014-1

М. ЦВЕТАЕВА В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

ШЕВЧЕНКО Н.М.

2014-4

М. Ш. ЭСЕНДАЛДЫН АҢГЕМЕЛЕРИНДЕ КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫН ПАЙДАЛАНУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ

САСЫКУЛОВА Ч.

2014-37

М. ЭЛЕБАЕВ – СЫНЧЫ

ТОЛУБАЕВА Ч.

2018-3

М. ЭЛЕБАЕВДИН "УЗАК ЖОЛ" РОМАНЫНДА 1916-ЖЫЛДАГЫ ТРАГЕДИЯНЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

УМАРОВА Р. М.

2015-6

М.БАЙЖИЕВДИН «ИЛГЕРИ ӨТКӨН ЗАМАНДА» ПОВЕСТИНДЕГИ АДАМ ЖАНА ТАБИЯТ ТЕМАСЫ

СЫДЫКОВ НАСЫР

2011-2

М.БОГДАНОВАНЫН “КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ” ЖАНА АЛ ЖОНУНДОГУ ТАЛКУУЛАР ТУУРАЛУУ

КОЖОМБЕРДИЕВА Ж.Т.

2016-1

М.КАШГАРИНИН “ДИВАНУ ЛУГАТ-ТҮРК” СӨЗДҮГҮНҮН ИЗИЛДЕНИШИ

ӨЗЛЕМ ӨЗЮРТ

2014 №1(28)

М.Н.НАЗАРОВ – ОКУМУШТУУ, ПЕДАГОГ ЖАНА УЛУУ ИНСАН

АТТОКУРОВА А..ДЖ.

М.ЭЛЕБАЕВ-УЛУТТУК АДАБИЯТТА ПСИХОЛОГИЯЛЫК ПРОЗАНЫН БАШТООЧУСУ

ТОЛУБАЕВА Ч.Д.

1-(55)2017

М.Ю. ЛЕРМОНТОВДУН “БИЗДИН ЗАМАНДЫН УУЛУ” РОМАНЫ А.ЖАКЫПБЕКОВДУН КОТОРМОСУНДА

ОСУБЕКОВА Г.Т.

2015-35

М8М8-ЖЕМИШ ЖАНА ЖАЦГАК КОШУЛУП ДАЯРДАЛГАН КУРУТ СУТ АЗЫГЫНЫН РЕЦЕПТУРАСЫН ИШТее

ЖоJЩошова С., Сейдилдаева Н., БАЗАРКУЛОВА А., БИДИНОВА А., МУКАНБЕТ к. Б. , ЭЛЕМАНОВА Р.Ш.

2013-2

МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН ОЗ АЛДЫНЧА ИШТИ ОРКУНДОТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

СЫДЫКОВА М. Б.

1-(59)2018

МААЛЫМАТ ФИЛОСОФИЯЛЫК КАТЕГОРИЯ ЖАНА ДҮЙНӨНҮН БИРДИКТҮҮ КАРТИНАСЫНЫН КОНЦЕПЦИЯЛЫК НЕГИЗИ КАТАРЫ

АРЫПБЕКОВА К.Б.

2008-2-6

МААЛЫМАТТЫ СИСТЕМАЛАШТЫРУУНУН ГОЛОГРАФИЯЛЫК ЫКМАСЫ

ДЖУМАБАЕВ Б.А., ЖУМАБАЕВА С.Ж.

2013-10

МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДОЛБООРЛОРДУ БАШКАРУУ ТҮЗҮМДӨРҮНДӨГҮ

НОГОЕВА Г.Д., МУСУРАЛИЕВА Д.Э.Страницы:

 1  2  3  4  ...  66  67  68    Следующая


 
 

Dibrary