Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

САТЫЛГАН КЫЗЫ ГҮЛНУРА

Заглавие:

БЕКСУЛТАН ЖАКИЕВДИН ДРАМАТУРГИЯСЫНЫН КӨРКӨМДҮК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

Год:

2009

ВАК:

10.01. 01.

Язык:

КЫРГЫЗСКИЙ

Ключевые слова:

Драма, комедия, трагедия, драмалык мүнөз, драмалык конфликт, монолог, диалог, драмалык кыймыл-аракет, психологизм, драматизм, ремарка, көркөм шарттуулук, драматургиялык чеберчилик, драмалык каармандын жүрүм-турумун мотивиравкалоо, художниктин позициясы, драмалык кырдаал жана нравалык тандоо

Аннотация:

Диссертациялык иш көрүнүктүү кыргыз драматургу Бексултан Жакиевдин драмалык чыгармаларынын идеялык - мазмундук жана көркөмдүк маңызын ачууга, драматургдун драма өнөрүнүн өнүгүшүндөгү ролун, ордун, анын чыгармачылык салымын, алып келген эстетикалык жаңылыктарын аныктоого арналган

Держатель:

Научная Библиотека Нарынского Государственного Университета

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

NSU_SATYLGAN_KYZY_DISSERTACIA.pdf

878.47 Kb

4528


 
 

Dibrary