Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

ИСМАИЛОВА Д.Н.

Заглавие:

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ АНТОНИМДЕРДИН СЕМАНТИКА - ГРАММАТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

Год:

2015

ВАК:

10.02.01

Язык:

Кыргызский

Ключевые слова:

антонимдер, толук антонимдер, толук эмес антонимдер, контексттик антонимдер, зат атоочтук антонимдер, сын атоочтук антонимдер, сан атоочтук антонимдер.

Аннотация:

Иште антонимдерди антонимдештик деңгээли боюнча түрлөргө бөлүштүрүп, алардын өз ара жалпылык айырмачылыгын ачып берүү, сөз түркүмдөргө ажыратып, ар бир сөз түркүмдөр тобундагы антонимдердин лексика-семантикалык бөтөнчөлүгүн аныктоо максаты көздөлдү.

Держатель:

Библиотека Иссык-Кульского Государственного университета им. К.Тыныстанова

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

IGUISMAILOVA2015.pdf

1.3 Mb

59


 
 

Dibrary