Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр материала

Автор (Фамилия Имя Отчество):

КОЖОМБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ ТЕЛЕМИШЕВНА

Заглавие:

М. И. БОГДАНОВА - КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ИЗИЛДООЧУСУ

Год:

2013

ВАК:

10.01.01

Язык:

КЫРГЫЗСКИЙ

Ключевые слова:

Элдик оозеки чыгармачылыгы,кыргыз адабиятынын тарыхы,кыргыз фольклору.

Аннотация:

М.И.Богданованын илимий мурасын баштан аяк бир системага салынып иликтоого алынышын, окумуштуунун кыргыз фольклору, ырчылар поэзиясы, улуттук профессионал адабиятыбыздын осуп-онугушу жонундогу тыянак ойлорунун, жалпылама пикирлеринин башка окумуштуу, адабиятчылардын бул багыттагы эмгектеринин контекстинде талдоого алынышын корсотууго болот.

Держатель:

Научная Библиотека Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына

 

Коллекция:

Филологические науки. Литературоведение


Имя файла

Размер

Скачиваний

KNUKOZHOMBERDIEVA Z.T. diss..pdf

649.83 Kb

1002


 
 

Dibrary