Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


Выберите:

Введите:


Дата

Заглавие

Автор

№1, 2021

КЕНЖЕ ЭПОСТОРДУ АДАБИЙ-ТЕОРИЯЛЫК ТҮШУНҮКТӨРДҮН КОНСТЕКСИНДЕ ОКУТУУ

АБДЫКАДЫРОВА Г.К.

№1, 2021

БАЙЫРКЫНЫН ТАБЕРИГИ- ЭЛДИК МЕДИЦИНА

АБДЫРАСУЛОВА Э.К.

№1, 2021

"КАНТАЛАМАЙ"- ЖАҢЫ ЗАМАНДЫН ТРАГИФАРСЫ"

АКУНОВ Э.Б.

№1, 2021

Ч. ТУРСУНБЕКОВДУН ПОЭТИКАЛЫК ДҮЙНӨСҮ

АКУНОВ Э.Б.

№1, 2021

СТУДЕНТ- МЕДИКТЕРГЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН РОЛУ ЖАНА КЭЭ БИР ЫКМАЛАРЫ

АКЫЛБЕКОВА А.

№1, 2021

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

АРЫПБЕКОВА Д. Дж.

№1, 2021

СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ ОКУТУУЧУНУН ТИЙГИЗГЕН ТАРБИЯЛЫК ТААСИРИ

БАКИРОВ Б.Ж., АБДУСАМАТОВА Ж.К.

№1, 2021

НАРЫН ОБЛУСУНДА АЙЫЛДЫК ТУРИСТТИК КЛАСТЕР ТҮЗҮҮ ҮЧҮН АЙРЫМ ТАРМАКТАРДЫН ШАРТТАРЫН БААЛОО

БЕКБОЕВА М. А., ДУЙШЕМБИЕВ М.С.

№1, 2021

НАРЫН ОБЛУСУНУН АЙЫЛ ЖЕРГЕСИНДЕ ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮ

БЕКБОЕВА М.А., ИСАКОВ М.Ж.

№1, 2021

COVID-19ДУН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ТАРМАКТАРЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

БЕКИРОВА Д.О., КОЙЧУМАНОВА И.Т.

№1, 2021

АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫН СТУДЕНТТЕРГЕ ОКУТУУДАГЫ КЭЭ БИР ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

БОЛОТОВА А.Б.

№1, 2021

МЕТРОЛОГИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

БОСТОНКУЛОВА Ж.С.

№1, 2021

"МАНАС" ЭПОСУНДАГЫ ШАМАНИЗМГЕ ТААНДЫК ДИНИЙ ЛЕКСИКАНЫН ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАГДАЙЛАРЫ

ДҮЙШЕЕВА Т.С.

№1, 2021

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Т. КАСЫМБЕКОВА "СЛОМАННЫЙ МЕЧ")

ИМАНАЛИЕВА Ж.К.

№1, 2021

АКЕЛЕР ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНЫН ЧЕЧЕНДИК ӨНӨРДӨГҮ ОРДУ

ИСКЕНДЕРОВА Ш.А.

№1, 2021

АГРОЭКОЛОГИЯЛЫК ТУРИЗМДИН ӨНҮГҮШҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ

ИСРАИЛОВ Э.М.

№1, 2021

XX КЫЛЫМДЫН 30-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ КӨРКӨМ ДӨӨЛӨТТӨР ЖӨНҮНДӨ

ЖАНТАЕВ А.С., АСКАР УУЛУ Т.

№1, 2021

XX КЫЛЫМДЫН 20-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ КӨРКӨМ ДӨӨЛӨТТӨР ЖӨНҮНДӨ

ЖАНТАЕВ А.С., АСКАР УУЛУ Т.

№1, 2021

КОМПЕТЕНЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЖУНУШБАЕВА Б.М.

№1, 2021

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

КАРАБАЕВА К.Н., ОСМОНОВ Ө.Ж.Страницы:

 1  2  3  4  ...  998  999  1000    Следующая


 
 

Dibrary