Поиск в архиве:

 

 
 

KYRLIBNET

Коллекции

Просмотр

Статистика


Авторизация

Логин:

 

Пароль:


скачать FoxitReader

скачать WinDjViewRSS


Просмотр: Т

По заглавию   По автору   По дате   По ВАКу   По держателю


На букву:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Начало:


Дата

Заглавие

Автор

2009-22

ТӨКМӨЛҮК ЖАНА АЙТЫШ ӨНӨРҮНДӨГҮ АЯЛ ЗАТЫНЫН ОРДУ

ЭГЕМБЕРДИЕВА А.А.

2009

Т. МУКАНОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ 1970 - 80-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ

БАЙГАЗИЕВ МЕДЕРБЕК КАЗЫБАЕВИЧ

2020-1

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН "КӨК АСАБА" РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН ЛЕКСИКАЛЫК ЖАНА КВАНТАТИВДИК ВАРИАНТТАРЫ

ДЖАПАНОВ А. Т.

2020-1

Т. СЫДЫКБЕКОВДУН "КӨК АСАБА" РОМАНЫНДАГЫ ЭВФЕМИЗМДИК ЫКМАДА КОЛДОНУЛГАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

ДЖАПАНОВ А. Т.

2015

Т.КАСЫМБЕКОВДУН "АДАМ БОЛГУМ КЕЛЕТ" ПОВЕСТИН ОКУТУУДА СЮЖЕТТИК-КОМПОЗИЦИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮН ТАЛДОО

АМАН КЫЗЫ Б., ЧОРОБАЕВА Н.

2011-29

Т.КАСЫМОВДУН «ТООЛОРДО МЕНИН ЖУРОГУМ» АТТУУ ЭСКЕРУУЛОРУНО КЫСКАЧА ПИКИР

ШАКИТОВ Ш.Ш.

2010-25

Т.КОЖОМБЕРДИЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ТУУРАНДЫ СОЗДОРДУН ТАБИЯТЫ

ТУРГОНБАЕВА А.

2015-6

Т.САТЫЛГАНОВ - КӨП КЫРДУУ АКЫН

ЖОРОБЕКОВА БАКТЫГҮЛ

2015-6

Т.САТЫЛГАНОВДУН «НАСЫЯТЫНДА» ЭМГЕК БААЛУУЛУГУНУН КАМТЫЛЫШЫ

ЖАНТАЕВ АДИЛБЕК

2015-6

Т.САТЫЛГАНОВДУН АЙРЫМ САТИРАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРЫНДА КӨРКӨМ СӨЗ КАРАЖАТТАРЫНЫН КОЛДОНУЛУШУ

ДҮЙШЕЕВ ЖУМАКАДЫР

2014-4

Т.САТЫЛГАНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫ,ОКУРМАНГА ТААЛИМ-ТАРБИЯ БЕРҮҮЧҮЛҮК МАКСАТТА ( УЛУУ АКЫН - ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВДУН 150 ЖЫЛДЫК МААРЕКЕСИНЕ КАРАТА)

ИСАКУЛОВА Ж.Т.

2019 №2

Т.САТЫЛГАНОВДУН ЫРЛАРЫ МЕНЕН КОМУЗ КҮҮЛӨРҮНҮН ТАРЫХЫ

АБДЫМАНАПОВ Ж.

2012

Т.СЫДЫКБЕКОВДУН МАКАЛАЛАРЫНДАГЫ ТААЛИМ БОЛУУЧУ ОЙЛОР

АСКАР УУЛУ ТААЛАЙБЕК

2012

Т.СЫДЫКБЕКОВДУН УСТАТЧЫЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫНАН

АСКАР УУЛУ ТААЛАЙБЕК

2015-4

ТААНЫП БИЛҮҮ МЫЙЗАМ ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ ЖАНА АГА БИОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗДЕЛҮҮСҮ

СУБАНОВА М.

2012№1(26)

ТАБИГЫЙ - МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ ИНСАНГА БАГЫТТАП ОКУТУУ ПРОБЛЕМАСЫ

КУРМАНКУЛОВ Ш.Ж., САТАЕВА Л.А.

2010-27

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ МАТЕМАТИКАНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ОКУТУУ

САБИРОВА Г.А., САГЫНДЫКОВ Ж. САТЫВАЛДИЕВ Д.Р.

2015-4

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ ОКУП-ҮЙРӨНҮҮДӨГҮ БИЛИМДИН УЛАНУУЧУЛУК ПРИНЦИБИ

АБДЫБАЛИЕВА К., КАЛЫБАЕВА А. Т.

2015-40(2)

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИН НЕГИЗИН ОКУТУУ

ЧЫНТЕМИРОВ Я.Ч.

2008-2-6

ТАБИГЫЙ ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТӨРДҮ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ ДАГЫ ИДЕОГРАММАЛАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ЭМИЛБЕКОВА Д.А.,БАБАЕВ Д.Б.,БУРАНОВ Э.Ш.Страницы:

 1  2  3  4  ...  39  40  41    Следующая


 
 

Dibrary